Ogłoszenia:
2016.05.06Ogłoszenie o naborze ofertHumaneo w dniu 06.05.2016 r. rozpoczęło procedurę wyboru wykonawców w ramach projektu „Młodzież gotowa do pracy” więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Informacje o projekcie

Profesjonalne szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu do wykonywania zawodu dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Projekt „MŁODZIEŻ GOTOWA DO PRACY” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 maja 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i zamieszkują tereny wiejskie w jednym z poniższych powiatów : nowosądecki, gorlicki, limanowski, brzeski, dąbrowski, tarnowski, nowotarski, tatrzański, myślenicki.

Wsparcie w ramach projektu:

Identyfikacja indywidualna potrzeb uczestnika - 6h/os.
 • Identyfikacja potrzeb osób niepracujących
 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego
 • Analiza przyczyn braku pracy
 • Identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
Pośrednictwo pracy – 12 h/os.
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
Poradnictwo zawodowe – 42 h/gr
 • Planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podniesienia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji
 • Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • Kształtowanie postaw społecznych i pozatrudnieniowych
Szkolenia zawodowe – 70 h/gr
 • Sekretarka
 • Opiekunka dziecięca
 • Operator CNC
 • Opiekun osoby starszej
Staż – 5 miesięcy/os.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!